Gdzie można skorzystać z pomocy fizjoterapeuty?

Marcelina Chuma

  • Szpitale

 

Szpitale zapewniają opiekę trwającą od kilku dni do kilku tygodni, a nawet miesięcy, jeśli wymaga tego stan chorego. Pomoc fizjoterapeutyczną można uzyskać na wszystkich oddziałach w szpitalu. W zależności od stanu zdrowia pacjenta ćwiczenia odbywają się indywidualnie przy łóżku chorego lub w grupach np. na korytarzach. Celem ćwiczeń jest zwiększenie sprawności fizycznej pacjenta,  aby mógł on szybciej powrócić do pełni zdrowia. Jeśli w trakcie pobytu w szpitalu pacjent nie odzyska pełnej sprawności to może zostać skierowany do szpitala rehabilitacyjnego lub do zakładu opiekuńczo-leczniczego.

 

Rehabilitacja prowadzona w warunkach szpitalnych w głównej mierze polega na stosowaniu specjalistycznych i ogólnousprawniających ćwiczeń (prowadzonych przy łóżku pacjenta lub w grupach), pionizacji (przyjęcie pozycji wyższej, niż leżenie) czy nauce chodu. Na oddziałach stosowane są również zabiegi z zakresu masażu, np. drenaż limfatyczny stosowany po mastektomii (usunięciu piersi). Więcej na temat masażu przeczytasz w artykule pt. “Rodzaje masażu leczniczego”.

 

Rehabilitacja po pobycie w szpitalu:

 

  • Szpital rehabilitacyjny lub uzdrowisko lecznicze (sanatorium)

 

Leczenie uzdrowiskowe (sanatoria) prowadzone jest w formie:

✔   uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych (turnus 21 dni)

✔   uzdrowiskowej rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym (turnus 28 dni)

✔   ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dzieci i dorosłych ( turnus 6-18 dni )

 

Fizjoterapia prowadzona w sanatorium lub szpitalu rehabilitacyjnym polega na stosowaniu specjalistycznych i ogólnousprawniających ćwiczeń (prowadzonych indywidualnie lub w grupach) oraz nauki chodu . Chcesz wiedzieć więcej na temat ćwiczeń? Przeczytaj artykuł pt.”Czym jest kinezyterapia?”. W ramach rehabilitacji stosowane są również  zabiegi z fizykoterapii (więcej informacji w artykule pt.”Czym jest fizykoterapia?”) , hydroterapii (przeczytaj “Czym jest hydroterapia”) czy balneoterapii, która stosowana jest wyłącznie w sanatoriach (chcesz wiedzieć więcej przeczytaj “Czym jest balneoterapia”). W sanatorium czy na oddziale rehabilitacyjnym, można skorzystać także z masażu (więcej informacji w artykule o “Rodzajach masażu leczniczego”), terapii manualnej, powięziowej (czytaj również “Czym jest terapia tkanek miękkich”) czy specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych.   

 

  • Przychodnia  rehabilitacyjna, to placówka, która świadczy usługi w formie ambulatoryjnej (pacjenci nie zostają na noc w takim ośrodku). Może funkcjonować w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub prywatnie. Zakres pomocy fizjoterapeutycznej za wyjątkiem balneoterapii jest taki sam jak w przypadku sanatorium czy oddziału rehabilitacyjnego. Niektóre przychodnie rehabilitacyjne specjalizują się w zabiegach dla sportowców.

 

  • Gabinet fizjoterapii to miejsce, w którym pomoc najczęściej świadczona jest odpłatnie. W gabinecie fizjoterapeuta przyjmuje pacjenta ze skierowaniem na rehabilitację  lub bez niego. Fizjoterapeuta na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz badania klinicznego, (którego celem jest ocena stanu zdrowia pacjenta), dobiera odpowiednią terapię oraz zabiegi, które mają na celu pomóc pacjentowi. Gabinety fizjoterapii mogą posiadać w swojej ofercie m.in.: fizykoterapię, kinezyterapię, masaż czy terapię manualną.

 

Innymi miejscami gdzie można skorzystać z pomocy fizjoterpaeuty są:

 

  • Zakłady opieki leczniczej

 

To placówki udzielające całodobowo i stacjonarnie świadczeń medycznych w zakresie długoterminowej opieki i pielęgnacji pacjentów. Do takich placówek przyjmowane są osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ich stan zdrowia nie pozwala na funkcjonowanie w warunkach domowych. Zakłady opieki leczniczej nie przyjmują pacjentów ze stwierdzoną czynną chorobą nowotworową, z poważnymi zaburzeniami psychicznymi oraz w przypadku gdy początkowa ocena pacjenta według skali opartej na skali Barthel (międzynarodowa skala powszechnie stosowana w ocenie sprawności chorego) jest większa niż 40 pkt. Stosowane zabiegi w zakładach opieki leczniczej to m.in: fizykoterapia, kinezyterapia najczęściej przy łóżku chorego, pionizacja, nauka chodu.

 

  • Domy seniora

 

Placówki udzielające całodobowo opieki osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym, a także osobom leżącym i karmionym sondą. Opieka jest prowadzona na 4 sposoby : -opieka długoterminowa dłuższa niż 3 miesiące

-opieka dzienna

-opieka krótkoterminowa do 3 miesięcy

-pobyt długoterminowy bez opieki dla osób: chodzących, niewymagających specjalnej diety, samodzielnych w zaspokajaniu swoich potrzeb, przyjmowaniu i dysponowaniu swoimi lekami, nie wymagających opieki i wsparcia psychicznego, kontaktujących się logicznie z otoczeniem.

Placówka posiada opiekę rehabilitacyjną dla osób po udarach,, wypadkach i innych chorobach w podeszłym wieku.Stosowane zabiegi w domu seniora to głównie: kinezyterapia, nauka chodu, pionizacja, ćwiczenia grupowe.

 

  • Siłownie/Centra fitness

  • Szkoły rodzenia

  • Gabinety odnowy biologicznej/ gabinety spa.

 

 

Bibliografia:

1) Kiwerski J. Fizjoterapia ogólna. Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa 2015.

2) Domaniecki J. Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii. AWF Wrocław, Wrocław 2012.

3) Magiera L. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. BIOSPORT, Warszawa 2007 .


Przeszukaj Strefę pacjenta
Polub nas na facebooku
Chcesz tworzyć z nami?
Dołącz do otwartego projektu i pomagaj w dzieleniu się widzą. Napisz do nas.
Pracuję. Proszę czekać.