Czym jest fizjoterapia?

Marcelina Chuma

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitacja medyczna to kompleksowe działanie dążące do przywrócenia pacjentowi możliwie jak największej sprawności ruchowej i psychicznej, a przez to samodzielności w czynnościach życia codziennego. W tym celu wykorzystuje się kinezyterapię (leczenie za pomocą ruchu), fizykoterapię (leczenie przy użyciu bodźców fizykalnych) oraz specjalistyczne techniki i metody opierające się na terapii manualnej (masażu). Leczenie odbywa się po zebraniu kompleksowego wywiadu, przeprowadzeniu pełnego badania fizykalnego, ocenie stanu funkcjonalnego i postawieniu diagnozy.

 

Fizjoterapeuci zajmują się przywracaniem fizjologicznej równowagi w różnych schorzeniach:

 • układu kostno - stawowego, np.: po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach, dyskopatii (,,wypadnięciu dysku''),

 • układu mięśniowego np.: w naderwaniu/ zerwaniu mięśnia, zaburzeń napięcia mięśni,

 • układu limfatycznego np.: w zlikwidowaniu/zmniejszeniu obrzęków,

 • układu nerwowego np. po udarze,

 • chorób dziecięcych np.: zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce,

 • wad wrodzonych narządu ruchu np.: wady wrodzone stóp, skolioza,

 • układu krwionośnego np.: po zawale, choroby niedokrwienne serca, wady serca, nadciśnienie tętnicze,

 • osób starszych np.: reumatoidalne zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowe stawów, choroba Parkinsona,

 • wad postawy ciała np.: plecy okrągłe, wklęsłe i okrągło - wklęsłe,

 • po różnych zabiegach chirurgicznych jak i przed nimi,

 • układu oddechowego np.: zapalenie płuc, POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc),

 • po nowotworach.

 

Rehabilitacja dzieli się na:

 • ortopedyczną,

 • neurologiczną,

 • pediatryczną (dziecięcą),

 • geriatryczną (osób starszych),

 • kardiologiczną,

 • angiologiczną (naczyniową),

 • pulmonologiczną,

 • onkologiczną,

 • ginekologiczną,

 • internistyczną (narządów wewnętrznych).

 

Fizjoterapia składa się z:

 • kinezyterapii (leczenia ruchem przy pomocy ćwiczeń usprawniających),

 • fizykoterapii (leczenia naturalnymi czynnikami fizykalnymi: prąd, fala elektromagnetyczna itd.),

 • hydroterapii (leczenia wodą np. hydromasaż),

 • masażu (leczenia technikami wykonywanymi za pomocą rąk przez fizjoterapeutę),

 • balneoterapii (kąpiele, półkąpiele),

 • technik pracy manualnej z pacjentem np. mobilizacji oraz manipulacji (techniki wykonywane ręcznie podobne do masażu ręcznego).

 

Bibliografia:

1) Kiwerski J. Fizjoterapia ogólna. Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa 2015.

2) Domaniecki J. Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii. AWF Wrocław, Wrocław 2012.

3) Magiera L. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. BIOSPORT, Warszawa 2007 .


Przeszukaj Strefę pacjenta
Polub nas na facebooku
Chcesz tworzyć z nami?
Dołącz do otwartego projektu i pomagaj w dzieleniu się widzą. Napisz do nas.
Pracuję. Proszę czekać.